Sayi ko a siyar da motoci, mashina and da kuma manyan motoci Burkina Faso ta hanyar Carsugu.com

Opel na siyarwa a Burkina Faso

Opel - Vectra CFA 1,200,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Pissy à Ouaga non loin du siège de l'ONEA

Autre Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 148 km A.C

Opel - Astra CFA 600,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouaga zone 1

Bleu Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C