Sayi ko a siyar da motoci, mashina and da kuma manyan motoci Burkina Faso ta hanyar Carsugu.com

Nissan na siyarwa a Burkina Faso

Nissan - Qashqai CFA 5,800,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Gris 4 Wheel Drives & SUVs Hagu Na hannu

Automatic Essence 120 220 km A.C

Nissan - Rogue CFA 4,500,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Gris 4 Wheel Drives & SUVs Hagu Na hannu

Automatic Essence 0 km A.C

Nissan - Qashqai CFA 5,800,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Gris 4 Wheel Drives & SUVs Hagu Na hannu

Manual Essence 78 222 km A.C

Nissan - Rogue CFA 5,500,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouaga

Bleu 4 Wheel Drives & SUVs Hagu Na hannu

Automatic Essence 95 000 km A.C

Nissan - Juke CFA 15,000,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou, Burkina Faso

Noir Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Almera CFA 950,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou, Burkina Faso

Gris Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Terrano CFA 2,800,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou, Burkina Faso

Bleu Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Murano CFA 3,500,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
ouagadougou, dapoya

Marron 4 Wheel Drives & SUVs Hagu Na hannu

Automatic Essence 98 000 km A.C

Nissan - Almera CFA 1,650,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
ouaga

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Rogue CFA 3,850,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Bleu Saloons Dama Sabo

Automatic Essence 0 km A.C

Nissan - Almera CFA 2,500,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 97 000 km A.C

Nissan - Rogue CFA 5,100,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadouga, Kadiogo, Burkina Faso

Noir Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Almera CFA 5,000,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
ouaga

Noir Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Navara CFA 6,800,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Kadiogo

Marron Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Altima CFA 3,850,000

Burkina-Faso, Bobo Dioulasso
bobo

Noir Saloons Dama Sabo

Automatic Essence 0 km A.C

Nissan - Rogue CFA 5,600,000

Burkina-Faso, Bobo Dioulasso
bobo

Gris Saloons Dama Sabo

Automatic Essence 0 km A.C

Nissan - 350Z CFA 5,100,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
ouaga

Noir Saloons Dama Sabo

Automatic Essence 0 km A.C

Nissan - Rogue CFA 4,000,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Bleu Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Sentra CFA 5,400,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
waga

Noir Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Rogue CFA 6,000,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
waga

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Note CFA 5,400,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
waga

Noir Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Versa CFA 3,700,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Ouagadougou

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Almera CFA 2,700,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
ouagadougou

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Sentra CFA 6,200,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Kadiogo

Gris Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C

Nissan - Almera CFA 2,700,000

Burkina-Faso, Ouagadougou
Kadiogo

Bleu Saloons Dama Sabo

Manual Essence 0 km A.C